معاونت اداری و مالی دانشکده بهداشت- امور مالی
معرفی افراد تدارکات

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۵/۱۹ | 
کارکنان
نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس شماره فکس
احمد بیابانی کارپرداز ۸۶۷۰۴۸۱۰ ۸۸۶۲۲۷۰۶
نشانی مطلب در وبگاه معاونت اداری و مالی دانشکده بهداشت:
http://iums.ac.ir/find.php?item=346.33884.87880.fa
برگشت به اصل مطلب