دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

بایگانی بخش امور مالی

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 6 | تعداد کل بازدید های مطالب: 744 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۸ -

شرح وظائف تدارکات

img_yw_news
شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۸ -

معرفی افراد تدارکات

img_yw_news
شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۸ -

معرفی افراد انبار

img_yw_news
شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۸ -

شرح وظایف انبار

img_yw_news
شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۸ -

معرفی افراد

img_yw_news
شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۸ -

شرح وظایف امین اموال