دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

شرح وظایف

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۳/۲۹ | 

شرح وظایف :

 • دریافت دستور و برنامه کار از سرپرست مربوطه 
 • سرپرستی و نظارت بر اجرای کامل روشها ، سیستمها و خط مشی های مالی در واحد امور مالی
 • کنترل و تایید کلیه اسناد مالی صادره
 • همکاری در تهیه و تنظیم بودجه پیشنهادی دانشکده به دانشگاه
 • نظارت بر اجرای صحیح مقررات و دستورالعملها و روشهای مصوب آئین نامه مالی و معامالتی دانشگاه
 • نظارت بر ثبت و نگهداری مناسب حسابها و صورتهای مالی
 • راهنمایی پرسنل در انجام امور محوله
 • نظارت بر حسن انجام کار کلیه امور واحدهای تحت سرپرستی
 • تحویل اسناد هزینه ها و تراز ماهیانه حساب ها و گزارش های مالی به امور مالی دانشگاه
 • هماهنگی امور مربوط به درآمدهای اختصاصی
 • تهیه گزارش های مختلف جهت مقامات ذیربط طبق ضوابط و مقررات
 • بررسی و کنترل نامه های تنظیم شده داخلی و ارسالی
 • شرکت در جلسات مختلف و هماهنگی امور با قوانین مالی
 • اتخاذ ترتیبات لازم جهت تهیه صورتها و اطلاعات مورد لزوم حسابرسان و بازرسان قانونی وجوابگویی به آنان
 • هماهنگی واحدهای تحت سرپرستی
 • پیگیری وصول مطالبات بیمه های طرف قرارداد
 • نظارت بر بستن حسابهای پایان سال
 • انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق حسب ضوابط ومقرراتCAPTCHA
دفعات مشاهده: 650 بار   |   دفعات چاپ: 62 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر