دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

شرح وظایف

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۸/۱۴ | 
  • اجرای احکام افزایش حقوق و مزایای اول سال کارکنان رسمی و پیمانی, و ارتقای مرتبه و ترفیع پایه ،احتساب سنوات ،انتقال ورودی وخروجی ،مأموریت ،استخدام ،تغییر وضعیت استخدامی ،برقراری حقوق ومزایاوتمدید قرار داد ،برقراری فوق العاده مدیریت کاهش ویا افزایش فوق العاده مدیریت ،برقراری کمک هزینه عائله مندی واولاد وافزایش یا کاهش آن،تعهدات قانونی:ضریب کا ،طرح نیروی انسانی ،خدمت سربازی وسایرتعهدات اعضای هیات علمی ،اخراج ،تغییر محل خدمت ،انفصال ،ماموریت آموزشی ،فرصت مطالعاتی ،پایان تعهدات یا فسخ قرارداد ،انتصاب ،ابقاء به خدمت ،مرخصی بدون حقوق ،استعلاجی ،صعب العلاج و...

  • بررسی پرونده­های پرسنلی جهت اعطای طبقه و ترفیعات شغلی کارکنان و ارسال به کمیته طبقه بندی مشاغل یا واحد کارگزینی هیات علمی دانشگاه و صدوراحکام درصورت تصویب

  • انجام مکاتبات و بررسی درخواستهای مربوط به ماموریت آموزشی و در صورت موافقت صدور حکم ماموریت آموزشی

  • صدورگواهی­های اشتغال بکاربرای پرسنل حسب درخواست آنان

  • صدور احکام انتصاب، اعمال مدرک تحصیلی، عائله مندی و اولاد، مرخصی بدون حقوق، ماموریت، انتقال و ...

انجام مکاتبات اداری مربوط به پرسنل رسمی و پیمانی و هیات علمی
 
CAPTCHA
دفعات مشاهده: 612 بار   |   دفعات چاپ: 158 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر